Personligt

Indata och utdata

När det gäller datorer och IT-system finns det en enkel regel: det enda som kommer ut ur datorn eller systemet är en konsekvens av vad som kommer in i datorn eller systemet. Skit in innebär skit ut så att säga, även när det gäller IT. Och är det felaktig data som kommer in, kan följden omöjligen bli en bra eller korrekt produkt, utan felen fortsätter även i andra änden. En regel är att man måste se till att de födande systemen skickar in korrekt  data för att i slutändan få ett bra och önskvärt resultat.

”Det hjärtat är fullt av, talar munnen” sa Han vid ett tillfälle. Långt innan datorerna var påtänkta. Orden stämmer ändå väl överens med mitt resonemang ovan: det vi fylls av är det som kommer ut (och nu höjer jag mig långt över de primära kroppsliga behoven). Fylls vårt inre med det negativa, självvalt eller omedvetet, är det detta som kommer ut i våra tankar och över våra läppars tröskel. Indata och utdata. Vi behöver göra att medvetet val att fyllas av det goda och positiva, det negativa får vi ändå utan att vi ens anstränger oss. Det är som vår kamp med ogräset – det växer vare sig vi vill det eller ej. Den riktigt fina gräsmattan får man jobba med.