Personligt

All the lonely people, where do they all come from?

På tal om att nå ända fram – se min artikel nedan – blev jag inspirerad under gårdagen att fullborda den sista inlämningsuppgiften på en distanskurs i Bildredigering vid högskolan i Jönköping. Tänkt och gjort, jag ville nå ända fram, vid lunchtid igår skickades 3 bilder och en fil med min dokumentation och mitt resonemang om bilderna in till högskolans lärportal PingPong (!) (låter nästan som ett pingisgymnasium i Sydostasien). I alla fall så hoppas jag att jag når ända fram och får godkänt även på denna uppgift. Skönt när cirkeln sluts, uppdraget slutförs, uppgifterna fullbordas.

Uppgift nr 3 gick ut på att välja ut 3 bilder och föra samman dessa under ett valt tema, ett ordspråk eller något annat tänkvärt. Mitt uppdrag blev att genom bildredigering – vilka redigeringar som skulle göras var upp till mig – få bildbetraktaren att känna in mitt valda tema. En grannlaga uppgift, men dock: väldigt intressant och stimulerande. Mitt resultat – i bildform ser du nedanför texten här på sidan – och mitt valda tema blev: ”Den största ensamheten – att inte finnas i någons tankar” (skrivet av aforistikern Stig Johansson).

Resultatet? Ja, det får du ge mig feedback på om du vill. Hoppas du upplever något av den känsla jag velat förmedla. Och den utmaning som det ligger i bilderna – att bry sig, att se, att medkänna, att ha tid för någon annan, att våga, att stanna upp. Kolla gärna bilderna och lyssna på John Lennons låt…

http://youtu.be/VzzN4hvHXho