Tisdagarna med Morrie
förlaget MånPocket (ISBN: 9176436667)
Skriven av Mitch Albom

Aldrig har en bok där det ytligt sett händer så lite, fascinerat mig så mycket. En bok där ingenting till synes händer på ytan, utan allting som sker, sker på insidan av människan. Tisdagarna med Morrie heter boken, skriven av Mitch Albom, översatt till svenska av Kerstin Hallén och utgiven av förlaget MånPocket (ISBN: 9176436667).

Boken handlar egentligen enbart om två människor och spänner över en tid av ett par månader i direkt mening, men i indirekt mening spinns huvudpersonernas hela liv och tanke- och värderingsvärld in.

Handlingen är enkel: Mitch Albom studerade som ung vid universitetet i Massachusetts och en av hans lärare hette Morrie Schwartz. Morrie var sociologiprofessor och olik alla andra lärare Mitch dittills hade haft. Relationen student - lärare övergick snart i en djup, personlig relation (dock utan sexuella aspekter). Mitch kallade Morrie coach och Morrie kallade Mitch sin vän. När studieåren var till ända och Mitch skulle sluta på universitetet lovade han att hålla kontakten med Morrie. Så blev dock - som så ofta - inte fallet. Mitch flyttade till annan ort och bildade familj, jobbade och blev en mycket framgångsrik och välbetald sportjournalist med världens sportidoler som vänner vilka han följde i världen för att skriva om deras framgångar. Av en händelse får Mitch via en TV-sändning reda på att hans gamle professor och vän blivit allvarligt sjuk i sjukdomen ALS (allvarligt neurologisk sjukdom som gör att kroppen förtvinar och till slut angriper lungorna och orsakar att man går en mycket smärtsam, utdragen död till mötes). 20 år har gått sen Mitch och Morrie senast sågs, men Mitch beslutar sig omedelbart för att söka upp sin gamle vän och "coach".

Miljön är Morries enkla bibliotek i hans hem eller rummet där sjuksängen står. Hans enda kontakt med omvärlden sker genom personliga samtal hemma eller via telefon och förstås: hans fönster där han bredvid sin vackra hibiskus ser ut i trädgården och ser hösten närma sig med hast. Naturen förlorar sin skönhet och blir allt kalare i takt med att Morrie ser sig själv avklädas alla sin kroppsliga funktioner och han blir alltmer beroende av hjälp på alla områden.

Bokens titel - Tisdagarna med Morrie - sammanfattar bokens hela innehåll i fortsättningen när de gamla vännerna träffas varje tisdag för att samtala. Dessa samtal är enligt dem både deras sista examensarbete tillsammans. Bokens kapitel heter "Den första dagen", "den andra dagen", "den tredje dagen", osv. och anspelar, anser jag, på Bibelns skapelseberättelse. Och likheterna med skapelseberättelsen är slående: samtalen dessa tisdagar är oerhört omvälvande och nyskapande för Mitch Albom. Hela hans begreppsvärld och värderingar vänds in och ut på ett dramatiskt sätt. De samtalar om familjen, om kärleken, om döden, om humor m.m. och samtalen koncentreras i små aforismer som Morrie från sin sjukbädd formulerar, t.ex. "Kärleken är den enda rationella handlingen" eller "Så länge man ligger i sängen är man död". Allting genomsyrat med humor och värme.

Den här boken är helt enkelt underbar och enkel läsning för alla oss vanliga, för att använda Morries och Mitch uttryck, "tisdagsmänniskor".

Upp 2003-10-27
Hem!