Livbåten
Skriven av Charlotte Rogan. Utgiven av Bookmark Förlag, Stockholm

Vill du läsa en rysligt spännande bok? Läs denna!

Handlingen utspelar sig dels i fängelsemiljö, men huvudhandlingen är förlagd till en livbåt 1914 där ca 40 personer befinner sig efter att den lyxkryssare som de åkte med förliste mellan England Amerika. Kryssaren hette Empress Alexandra. Denna båt förliste alltså två år efter Titanic. De flesta omkom direkt när lyxkryssaren sjönk, endast ett fåtal människor överlevde. Bokens titel kan vara en hänsyftning till en annan båt som i verkligheten förliste 1914, båten hette Empress of Ireland, från Kanada.

Fiktionens båt, Empress Alexandra, och dess passagerare, går alltså under efter vad de tror var en explosion ombord. Handligen utspelar sig till 95% i den livbåt där Grace, Mrs Grant, Hannah, Mr Hoffman, Mr Hardie och många fler fanns med. Från början. De tillbringar 21 dygn tillsammans. I ett inferno av naturkrafter, själsliga processer, kroppslig tortyr, andlig och fysisk torka och svält.

En mycket dramatisk berättelse av debutanten Charlotte Rogan. Boken är nu översatt till 25 språk och kritikerna är lyriska över denna nybörjarroman. Spänning, drama, konflikter, segrar, rädsla, förluster, liv, död, vänskap, hat, vatten, hav, regn, stormar, rå fisk och sjöfågel till lunch, mord, självmord, segling, rodd, filosofi, teologi, naturkunskap och sjömannaskap. Allt i en hårt virad historia som inte lämnar mig ifred när jag väl satt mig tillrätta i båten när jag som en osynlig betraktare befinner mig bland de andra resenärerna. En handling som är mycket förtätad och många gånger väldigt skrämmande och ur ett mänskligt perspektiv tragisk.

Boken handlar om hur man som människa förändras under extrema förhållanden. Det man inte tror om sig själv, kan plötsligt drabba en. Tankar, känslor, handlingar och ord kommer inom och från en själv och från omgivningen - sådant man inte kunde drömma om ens i den vidrigaste mardröm. En bok som skulle passa i vilken psykologikurs som helst. Huvudpersonen, som också är berättaren, heter Grace och hon kallas Grace av Guds nåde. Av andra.

Jag kan varmt rekommendera den till dig, kära läsare.


    LivbåtenHem! 2015-02-01