BIBELKODEN

(Skriven av Michael Drosnin, svensk övers. Nille Lindgren, Bokförlaget DN, 1997)

Befriande ickereligiös

Med ord hämtade ur profeten Daniels bok i bibeln: "Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid" och citat av Einstein: "Skillnaden mellan det förgångna, nuet och framtiden är bara en illusion, om än envis", börjar boken Bibelkoden. Detta förord kittlar intresset och nyfikenheten och utgör en stor utmaning att ta till sig Michael Drosnins framställning och konstateranden. Drosnin skriver i klartext att han varken är rabbin eller präst eller bibelforskare, inte ens religiös, utan tar sig an uppgiften att utforska äktheten i forskaren Eliyahu Rips´ dokumentation av den osynliga, matematiska och krypterade koden som finns fördold i bibelns texter (speciellt i Gamla Testamentet). Drosnin, som varit skrivande journalist på Washington Post och Wall Street Journal, går in i uppgiften med samma kritiska öga som i vilket brottmål som helst och lägger - mycket befriande anser jag - inga religiösa aspekter på sin granskning eller tolkning eller i sina slutsatser. Att han sen påverkas i ena eller andra riktningen i sitt granskande är helt naturligt. Språket är lättillgängligt och vardagligt och förklarar komplicerade saker på ett lätt sätt. Detta är en klar fördel om andra än forskare ska läsa och förstå.

Dr Rips´ uppsats

Uppsatsen som är granskad heter "Ekvidistanta bokstavsföljder i Första Mosebok" och är ett rent matematiskt och vetenskapligt närmande av den hebreiska grundtexten av Gamla Testamentet i allmänhet och Första Mosebok i synnerhet. Med datorernas hjälp avslöjar Dr Rips att texten innehåller en dold kod vilken förutsäger framtida händelser. Med framtida händelser menas då händelser som kommer att äga rum efter det att texten skrevs. För oss som lever på 1900-talet har dessa händelser redan ägt rum, kommer att äga rum eller skedde under det att Drosnin skriver sin bok. Faktum är att orsaken till att Drosnin kom fram till beslutet att skriva boken var att händelser, förutsagda i koden, faktiskt skedde nu under 1990-talet i olika delar av världen och nya händelser som skulle ske faktiskt kom i dagens ljus när Drosnin och Rips tillsammans studerade koden i bibeltexten.
Metoden gick till på följande vis: i datorn matade man in något namn, någon plats, något datum e.dyl. och frågade datorn om något av dessa begrepp fanns dolt i bibeltexten. Bibeltexten skrevs in som en matris, dvs. i en lång följd av ord så att all text kom fortlöpande i en enda lång rad med radbrytningar efter en viss längd. Programmet i datorn gjorde sin undersökning enligt principen att den tog en bokstav någonstans i texten och hoppade sedan över exakt 50 bostäver och sedan ett lik långt hopp och sen ett tredje likadant och genomsökte på det sättet hela bibeltexten. Upptäckten som gjordes var att när man använde samma matematiska system när det gällde bokstavföljden, hela tiden fick fram namn eller begrepp vilka med våra kunskaper hör ihop. Det kunde vara nutida namn på platser, personer och exakta datum som vilka ibland stod efter varann, över eller under varann eller korsade varann i textmatrisen. Dr Rips och boken Bibelkodens författare såg mönstret. Det märkliga var att orter m.m. vilka under historiens gång ändrat namn, ändå fanns med med sitt nya, moderna namn. Dr Rips och andra världsberömda och kända matematiker runt om i världen har granskat metoden och undersökt sannolikheten för att namn, begrepp och datum skulle kunna stämma in på det här sättet och funnit att i de flesta fallen är sannolikheten 1 på 1 miljon! Och att så många olika händelser kan slå in trots så låg sannolikhet är nästan osannolikt. Koden finns, det har forskare runt om i världen konstaterat. Om det sen är ett bevis på att Gud finns, det är för författaren Drosnin en helt annan fråga. Förnekelsen av Guds existens har dock inte blivit lättare att uttala. För juden Dr Rips är undersökningens och uppsatsens resultat en bekräftelse på det han trodde innan han drog igång den, för amerikanen och tvivlaren Drosnin utgör uppsatsen och upptäckterna han gjort tillsammans med Rips en viktig inlaga i hans inre perspektiv på tillvaron när han undrar: måste det inte finnas Någon som styrt pennan i bibelförfattarens hand. Kan koden - vilken vetenskapligt bevisat finns där - bara av en slump ha hamnat där? Frågorna blir svåra att hitta svar på utan denne Någon.

Slutord

Boken Bibelkoden beställdes via ett postorderföretag och fanns med i uppräkningen av ett antal romaner av amerikanskt snitt med väl känt innehåll av spänning, maktkamp, otrohetsintriger och penningränker. Det finns guldkorn att vaska fram även i den strida strömmen av kiosklitteratur och såpoperor. I slutet av Drosnins bok ställs en del ganska stora frågor och samtiden och framtiden vilka är av existentiell art utan att vara en domedagspredikan och de vill ha sina svar av var och som håller boken i sin hand. Det är det dock värt. Jag kan rekommendera boken Bibelkoden av Michael Drosnin å det allra varmaste både till matematiska äss och - dessa tillhör jag - matematiskt nollställda läsare.


  2003-02-02
Tillbaka!