Trivsel på jobbet

Trivsel på jobbet

Någonstans jobbade 4 personer
som hette Alla, Någon,

Vem som helst och Ingen. 
Ett viktigt jobb måste göras

och ALLA var övertygade
om att NÅGON skulle göra

det. VEM SOM HELST
kunde ha gjort det, men

INGEN gjorde det, för det
var ALLAS jobb.

Det hela slutade med att
ALLA skyllde på NÅGON

när INGEN gjorde vad VEM
SOM HELST kunde ha gjort!

Värt att tänka på…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.