Bokstaven S

Versalt S

 • Förkortning för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
 • Förkortning för Socialdepartementet.
 • Länsbokstav för Värmlands län.
 • Kemiskt tecken för grundämnet svavel. Se även periodiska systemet.
 • Nationalitetsmärke för motorfordon från Sverige.
 • Beteckningen för Entropi.
 • Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB är S signum för militärväsen, se SAB:S.
 • En klass torpedbåtar i den finländska marinen, se till exempel S 2 (torpedbåt).
 • S (TV-serie).
 • Förkortning för söder, södra, syd.
 • Nationalitetsbeteckning i registreringsnummer för hundar registrerade i Sverige.
 • Beteckning för konduktans, Siemens, inom elektrotekniken.
 • En skvallertidning utgiven av Bonniers sedan 2010, se S (tidskrift).
 • Ett programspråk för statistiska analysera, se S (programspråk), jfr R (programspråk).
 • Den statistiska kategorin Save i baseboll.

Gement s

 • Förkortning för socialdemokrat.
 • Anger i kemiska formler att ett ämne är i fast form (förkortning för latinets ”solidus”). Exempel: AgCl(s)
 • Symbol för sekund, måttenheten för tid i Internationella måttenhetssystemet.
 • Beteckning för centrumavstånd, till exempel mellan väggreglar. Äldre beteckningar såsom cc, c/c och c är fortfarande vanliga.
 • ſ är en äldre variant av den gemena bokstaven s. Se långt s.

Historia

Till det latinska alfabetet kom bokstaven ”S” från den grekiska bokstaven sigma. Den härstammar i sin tur från den feniciska bokstaven ”shin”, som först hade föreställt solen (”shimsh”), men sedan kom att föreställa en tand (”shin”).

(Källa: Wikipedia)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu