Bokstaven P

Versalt P
 • På vägmärke betyder det parkeringsplats.
 • Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Portugal.
 • På tyska registreringsskyltar för motorfordon från Potsdam.
 • Kemiskt tecken för grundämnet fosfor. Se även periodiska systemet.
 • I komplexitetsteori, en del av datavetenskapen, betecknar det mängden av alla beslutsproblem som kan lösas i polynomisk tid av en Turingmaskin.
 • Symbol för peta, SI-prefix för faktorn 1015.
 • Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB är P signum för teknik, se SAB:P.
 • Tidigare länsbokstav för det dåtida Älvsborgs län.
 • Beteckning inom fysik för Effekt (från engelska Power)
 • Inom mängdläran betecknar P(M) potensmängden av M.

Gement p
 • Symbol för piko, SI-prefix för faktorn 10–12.
 • Beteckning inom fysik för tryck (från engelska pressure)
 • Beteckning inom partikelfysik för proton
 • Musikalisk styrkegradsbeteckning för piano – svagt.
 • Anger spårvidden 891 mm i svenska litterabeteckningar på järnvägsfordon. Som spårviddsbokstav placeras den sist i dessa.
 • Internationella fonetiska alfabetets symbol för tonlös bilabial klusil.
 • I uttrycket sätta p för något, känt i svenskan sedan 1676, i tyskan från 1539, ursprungligen en förkortning för pest. Hus som drabbats av pesten märktes med ett p som varning. Senare uppkom uttrycket sätta p för ett hus i den bildliga betydelsen att man ogärna återvänder dit, där man blivit illa bemött. I den nuvarande, mer allmänt ogillande eller förhindrande betydelse lånades uttrycket till svenskan på 1600-talet.
 • <p> – ett HTML-element för textstycken (engelska: paragraph).
Källa: Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu