Polyglott

Några definitioner:

Flerspråkighet (även tvåspråkighet) betecknar fenomenet att fler än ett språk behärskas av individen eller används i samhället.

Bok med samma text på flera språk;  person som talar många språk.

Flerspråkig, mångspråkig.

I dagens samhälle, är det en enorm fördel om vi är polyglotter: att vi behärskar inte bara svenska, utan även engelska, tyska, franska, arabiska, spanska, ungdomsspråk, dialektala skillnader och motsatser, språk som talas i olika sammanhang: politiska, kyrkliga, terapeutiska, inom IT, vetenskapliga, litterära och på bakgårdarna. En utmaning för oss alla att kunna tyda olika sorters språk. Man brukar säga att ”man behärskar ett språk när man drömmer på det språket”. Det kan vara en fingervisning om huruvida vi förstår även det som är bakom orden. Att höra och kunna tala ett språk är en sak, att förstå dess nyanser är en helt annan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu