En låda med lemonad (8)

Den lilla nattvardsbägaren i facket till höger handlar om det mysterium som nattvarden talar om. Det handlar om Jesu död och uppståndelse. Att det finns förlåtelse och möjlighet till försoning mellan människa och Gud, och mellan människor. Om inte Jesus dog, skulle inte verklig förlåtelse finnas. Någon uttryckte det så här: Jesu död var betalningen för skulden, och hans uppståndelse var kvittot på att betalningen har gällande kraft. Dessa tankar har följt mig under livet. Inte bara tankarna, utan tron på att detta är sant. Att det finns förlåtelse för oss människor. Och att förlåtelsen är ett mäktig kraft när det får drabba oss. Att kunna få sin skuldbörda avlyft från sina axlar, att kunna få frid, att känna frid och att ingenting ligger och gnager på insidan. Förlåten.

När Jesus dog på korset hände det fysiska ting i naturen och i omgivningarna omkring Golgata kulle. Bl.a hände något i templet. Det stora draperi som hängde inne i templet och avskiljde det Heliga och det allra Heligaste, som heter Förlåten – det draperiet revs itu, uppifrån och ända ner, i det ögonblick då Jesus ropade ut: Det är fullbordat. Förlåten brast. Och från det ordet – förlåt (med betoning på första stavelsen) – kommer det ord som vi använder oss av när vi ber och säger: förlåt (men då med betoning på sista stavelsen). Den lilla nattvardsbägaren i min lemonadlåda, påminner om denna stora och rika möjlighet, och att det för alltid öppnades en väg till Gud Faders hjärta. För mig. För dig.

Johannes skriver:
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Och synd är inte det som många tror finns upptecknade i någon sorts syndkatalog. Nej, det är fråga om grundbetydelsen i begreppet synd (på grekiska hamartia), som innebär att missa målet.
Alla orsaker till att jag kan missa målet, allt det finns det förlåtelse för. Så att jag kan hitta och komma hem.

——————————–
Här finns en förklaring till lemonadlådan:
http://bjornolof.blogspot.com/2019/08/en-lada-med-lemonad-1.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.