HistoriaLästipsOmvärldsbevakningplatser

Ordensliv i Karlskrona

Saxat ur BLT på nätet 2019-04-28:

På frågan: Karlskrona har ett rikt ordensliv och är till ytan Sveriges mest ordenstäta stad.
Varför? Den starka kopplingen till traditioner och ceremonier inom flottan.

Men det beror också på traditionens makt är mycket tung inom dessa sällskap och att det fortfarande finns en kraftig överrepresentation av högre officerare och ingenjörer från varvet, skriver Marina Jogmark i sin avhandling.

”Jag tolkar detta som att traditionens makt är stor och att det rent historiskt har funnits en stark koppling mellan borgerligheten i flottan, varvet, kustartilleriet och ordenslivet i Karlskrona”.

Hon menar också att de historiska kopplingarna gör att sällskapen fortfarande lockar exempelvis yngre män som vill gå sina förfäders fotspår. Däremot ifrågasätter hon om ordenslivet som nätverk fortfarande reproducerar makt till ett elitskikt i samhället.

”Det var giltigt i Pierre Bourdieus analyser av det institutionaliserade sociala kapitalet i Frankrike på 1970-talet, men är det giltigt i modern tid i Karlskrona? En del menar att ordenslivet bara existerar i performativt syfte”.

Det vill säga – ordenslivet kan lika gärna betraktas som ett gäng farbröder som ogärna bor i tält och spelar rollspel i djupa blekingeskogar, men gärna har hemliga lajv i dunkla källarvalv på Trossö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *