In the early morning

En underbar morgon har grytt
livet känns liksom nytt
det gamla till nya kläder bytt
och mamman om sitt barn sig brytt.

En dag med möjligheter jag mött
trots regn och rusk som kläderna blött
och i mitt liv som mot kanterna stött
har denna dag nytt liv återfött.

Många rusar hit och dit för att lyckan få fatt
man söker och söker men finner blott natt
det går så långt att man blir alldeles matt
och till marken planerna faller platt.

Resan varierar, går än hit, än dit
stundom frid, stundom split
själen sönderfaller bit för bit
var finna tro, var finna tillit?

Resan kan kännas lång
och kostymen vara trång
nästan instängd i en kokong
och jag känner mig vrång

i sökandet efter mening
i längtan efter rening
i en enda lång försening
min själ, min kropp, en förening.

Jag ser dagen an
ser inte dagarna som försvann
jag vill att elden som brann
åter flammar upp, jag ser, jag vill, jag kan.

På vägen fram jag går
på klippan trygg jag står
oavsett hur jag mår
eller hur många dagar jag får.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.