…för då får vi se Honom sådan Han är.

[…]…för då får vi se honom sådan han är. (1 Joh. 3:2)

Idag har vi bara en tänkt bild av hur Jesus ser ut. En del målningar och statyer ger oss diverse bilder av en mer eller mindre bildskön person som tar hand om fåren, som knackar på hjärtats dörr, eller som sträcker ut sina armar och säger: “Kom till mig, du som arbetar, så  ska jag ge dig ro”. Vi får också inre bilder av Honom när vi läser i den gamla Boken. Evangelisternas skildringar och berättelser ger oss en tydlig bild av hur han var, vad han sa, hur han arbetade med och mötte människor.

Dock ser bilden av Honom olika ut för oss alla. Den bild vi bär inom oss är ju präglad, dels av vårt eget bagage som vi bär med oss, och dels av de texter och bilder vi tagit in i vårt inre. Jag tror att bilden av Honom ändras inom oss över tid . När vi var barn, såg Han ut på ett visst sätt, i våra unga år och i medelåldern hade Han säkert ett visst utseende, och när vi kommer upp i ålder, har säkert vår bild av Honom förändrats ytterligare. Förhoppningsvis blir bilden rättare och rättare, sannare och sannare, tydligare och tydligare. Även vårt livs olika faser, fasor och skeenden ändrar med stor sannolikhet vår bild av Jesus. Det kanske är så att Han framträder inom oss på det sätt som behövs vid olika tider och skiftande perioder i våra liv.

bild från pixabay.com

Jag tror att det är C S Lewis skriver om Jesus, att han är både Lejon och Lamm. Inte på samma gång, men i någon mening ändå på samma gång. Och på samma gång är Han det ena vissa stunder och det andra, andra stunder. Johannes lovar oss att när Han en gång uppenbaras, då ska vi få se Honom sådan Han är. Lejonet framträder som skrämmande, starkt, med myndighet, den främste, Konungen; Lammet framträder som ödmjukheten personifierad, den som är tyst inför den som klipper det, som bär andras bördor, “Guds rena Lamm oskyldigt”. Jesus är både och. Lejon och Lamm.

Det är sådan Han är. Och Johannes menar att vi ska bli Honom lika. Mer och mer ska vi utvecklas åt samma håll som Hans liv visar oss att liv kan levas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.