Tabula rasa – ”Skrivtavla utan skrift (oskrivet blad), tomt bord (utan innehåll)”

Wikipedia:
Tabula rasa, är en humanfilosofisk teori som hävdar att människan föds utan förutbestämda egenskaper, och att alla hennes egenskaper är förvärvade under livets gång. Enligt tabula rasa föds barnet som ett oskrivet blad, som skrivs under barnets uppväxt.

Varje dag är ett oskrivet ark, brukar vi säga. Och det kan sägas om varje människa som föds: deras liv är som oskrivna ark. Ett vitt pappersark utan bokstäver och siffror, felskrivningar eller rättskrivningar.

Och detsamma kan sägas om varje nyfödd dag, den är oskriven och ren. Denna dag är en sådan dag. Denna vecka är en sådan vecka.

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.

Jfr. med denna text från min Tankeverkstad: >>klicka här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu