Rädsla

Vad är rädsla för något? Rädsla för vad andra ska tycka och tänka? Rädsla för konsekvenserna för min del? Om någon står i ledningen för ett sammanhang är rädd för vad omgivningen (den närmaste och det omkringliggande samhället) ska tycka och tänka och låta mig stå till svars för, vilka yttringar kan denna rädsla ta sig? Förmodligen flera olika sätt och uttryck.

Rädsla är en form av stress och reaktionen kan ta sig skiftande uttryck hos den som drabbas. Ett sätt att reagera är att fly. Ett annat sätt är att klorna fälls ut och att man – utifrån det hörn där man är inträngd – går till attack mot det som eventuellt eller faktiskt hotar mig. Denna attack kan för en människa vara verbal, men kan även få fysiska uttryck, som högt blodtryck, irritation, vrede, tjurighet, knäckt självförtroende, undanglidande och ren elakhet med hämndtankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu