HumorOmvärldsbevakningteknikVetenskap

Alla tiders tjej: Fröken Ur

På söndag är det dags igen: sommartiden inleds. På tal om detta årligen återkommande fenomen tog jag reda på följande:

Historik

Redan 1916 kunde man ringa till Telegrafverkets förmedlingsbyrå och fick där den exakta tiden. Den automatiska tjänsten har funnits i Sverige sedan den 6 oktober 1934. Då automatiserades tidsangivelsen med hjälp av en så kallad talmaskin. Den första veckan som tjänsten var i funktion fick den fler än 28 000 samtal per dygn. År 1936 togs en ny anläggning i bruk, konstruerad av Curt Ahlberg vid LM Ericsson. Den första ”Fröken Ur” hette Eva Ulvby.

Bägge dessa maskiner bestod av roterande glasskivor där de olika orden för timmar, minuter och sekunder var lagrade med samma teknik som optiskt ljud på spelfilm. Skivorna avlästes med hjälp av en ljusstråle och en fotocell och sammanfogades sedan automatisk till en tidsangivelse. I Rom, Paris och Warszawa fanns liknande apparater. Bägge dessa första talmaskiner finns numera på Tekniska Museet i Stockholm. Från början kunde tjänsten endast nås av abonnenter i Stockholmsområdet (telefon 23 90 00), men så småningom installerades maskiner i Göteborg och Malmö.

Den korta tonstöten, populärt kallad ”Fröken Urs hicka”, tillkom den 1 maj 1943 på begäran av Rikets allmänna kartverk. ”Pipet” är en tiondels sekund långt.

Den 20 mars 1968 togs en ny anläggning i bruk, konstruerad av firman Roberts & Armstrong i Storbritannien. Denna anläggning byggde på roterande gummirullar med magnetisk beläggning. Tidsangivelsen synkroniserades dagligen mot Televerkets atomur i Farsta. En särskild distributionsutrustning fanns som förmedlade tidsangivelsen från anläggningen på Jakobsbergsgatan i Stockholm till telefonstationer runt om i landet. De lokala fröken ur-anläggningarna kunde därmed slopas. I samband med detta byttes också anropsnumret till 90 510.

Rösten bakom informationen är sedan år 2000 Johanna Hermann Lundberg, tidigare Eva Ulvby (1934-1956), Berit Hofling (1956-1968) och radiohallåan Ebba Beckman (1968-2000).

Dagens Fröken Ur

Från början var felmarginalen 10 sekunder, men sedan en tonmarkering införts har felmarginalen minskats till mindre än 1 sekund. Tonpulsens början markerar den tidpunkt, som just har meddelats. Svenska Fröken Ur är kopplad till atomuret på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,[5] så tidsangivelsen i sig är alltid korrekt. Fördröjningar i telenätet medför emellertid att noggrannheten för pipet kan variera med någon tiondels sekund då det når lyssnaren. För att i någon mån kompensera för denna fördröjning, spelas pipet upp 20 millisekunder för tidigt.

I Sverige meddelas tiden i tiosekundersintervall samt datum och uppgift om sommartid. Telefonnumret till svenska Fröken Ur är 90 510 (från utlandet +46 33 90510). Ett samtal till Fröken Ur är ett betalsamtal och kostar olika beroende på vilken teleoperatör man har.

(källa: Wikipedia)

Och här lite skämtsamt i Sundsvalls tidning om att Fröken Ur säger upp sig p.g.a. dåliga arbetsförhållanden:
http://www.sundsvallsbladet.se/froken-ur-sager-upp-sig-mina-arbetsvillkor-ar-under-all-kritik/