Heta ord (21). Innerlighet

Något som har en tendens att förtunnas och försvagas hos oss människor är innerlighet. När jag söker på nätet och vill få fram ordets betydelse hittar jag en rad synonymer, dvs. ord som kan betyda detsamma som innerlighet. Några av orden är: hjärtlig, djupt känd, uppriktig, förtrolig, öm, såt, intim. Hjärtlighet, uppriktighet, förtrolighet, ömhet – så skulle man kunna göra omskrivningar av en del av dessa ord.  Man brukar tala om en öm blick, en förtrolig ton, en uppriktig relation, en hjärtlig atmosfär, att vara känd utan och innan av någon. Alla dessa olika nyanser kan jag läsa in i ordet innerlighet.

En bön att stilla bedja är att förmågan till eller egenskapen att visa innerlighet inte dör ut inom mig, utan kan fortsätta att leva och utvecklas och komma andra till del under hela livet. En innerlig ton i rösten, en innerlig nyans i ögonen, en innerlig vänskap, en innerlighet som blir en motvikt mot hårdheten i det omkringliggande samhället. Inte en innerlighet som blir slav under allt och alla, och att alla andra fritt kan utnyttja mig hur de vill, nej – en innerlighet som härstammar ur ett fritt och självständigt val så att värmen kan övervinna kylan, att omtanken kan övervinna det egotrippade, kort sagt: att kärleken kan övervinna dess motsats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu