11 september

Tänkvärda ord om våld:

Det man förvärvat med våld kan man behålla endast med våld. (Mahatma Ghandi)

Den som väljer våldet som metod, måste använda lögnen som sin ideologi.
(fritt citerat av Aleksandr Solzjenitsyns ord)

Väl formar den starke med svärdet sin värld, 
Väl flyga som örnar hans rykten; 
Men någon gång brytes det vandrande svärd 
Och örnarna fällas i flykten. 
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, 
Det dör som en stormvind i öknen bort.
(Esaias Tegnér, 1810)

Poeten och prästen Nils Bolander skrev:

Den enda vägen

Finns det verkligen ännu någon som tror att hatet kan hatas ihjäl,
att våldets ogräs, som grönskar och gror, förtrampas av våldets häl?
Säg, borde vi inte ha lärt oss nu att hets ej skall mötas med hets,
att lögnernas pansar ej splittras itu av lögnpropagandans spets?

Kulsprutor och bomber och hätska ord mot ett växande världsbarbari
är ingen väg till en bättre jord och ingen välsignelse i.
Allt hat föder hat, allt våld föder våld, och lögn heter lögnens svar.
Nederlag heter krigsmans sold och svanesång våldets fanfar.

Det enda som hejdar rovriddarens arm och hatets strömmande fors
är kärleken, kvällande rik och varm, som flödar från Golgata kors
den kärlek som dränker i gärningars flod
all ondskans blodröda våg
och visar prov på ett större mod
än krigarens skövlingståg.

(Nils Bolander)

Ord att tänka på denna för vår samtid tragiska och för alltid brännmärkta dag i historien.

Utanför FN i New York, inte så långt ifrån Ground Zero.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu