Om det fanns telefon

Om det fanns telefon i närheten
skulle vi kunna ringa upp ett sjukhus
och begära råd som ingen kunde ge
eller vi skulle kunna tillkalla en läkare
som ingenting kunde uträtta
Om vi hade tillgång till en bår
skulle vi kunna forsla fram den sjuke till en väg
där det kunde komma en bil
om inte bensinen gick åt till bombplanen
eller en bondkärra*
om inte böndernas hästar hade rekvirerats för kriget

En nödfallsbår av några rockar och ett par grenar
eller en filt och ett par stänger
skulle vi nog ha kunnat åstadkomma
om någon av oss hade haft
en rock eller en filt
Om vi hade haft en bår
och det hade tjänat något till med läkarvård
skulle vi ha fattat den sjuke från den friska sidan
om han hade haft någon frisk sida
Vi skulle ha bäddat under honom med gräs och kuddar
och gett honom ett upphöjt läge

Eftersom han har skador i bakhuvudet nacken och ryggen
skulle vi ha lagt honom i sidläge
och stoppat om honom med halm
utan att trycka eller förorena såret
Eftersom han har skador på bröstet
skulle vi ha placerat honom i halvsittande ställning
med stöd för ryggen

Eftersom han har skador på buken
skulle vi ha lagt honom på ryggen
Eftersom han har sår både på tvären och på längden
skulle vi både ha krökt hans ben i knä och höfter
och låtit dem ligga utsträckta

Vi skulle ha burit honom
i otakt och ytterst varsamt som instruktionerna föreskriver
med huvudet högst och med fötterna högst
eftersom fallet fordrar bådadera

Men nu fanns det inte någon bår
inte någon väg inte någon bil inte någon kärra
vi har inte tillgång till telefon
till läkare eller till sjukhus
gasbindorna är slut
och vi har inte någon övning i förbandsläggning

Dessutom är fallet
redan i och för sig hopplöst
blodförlusten är för stor
såren för djupa
smärtorna för våldsamma
Och om vi trots allt ville hjälpa
skulle kvastar av kulsprutekulor
sopa oss undan
lite morfin åt den döende
skulle vi nog annars ha kunnat kosta på oss

Om liket ska vi emellertid slåss
om rätten att begrava
den västerländska kulturens
stympade lemmar

—————————————————–

Tänk om ordet om inte fanns.
Dikten skrevs 1944 av Karl Vennberg under Andra Världskriget, redan innan det kalla krigets dagar.
*)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu